Print

News & Press Releases

Safety and Shipping Review 2017 van Allianz Global Corporate & Specialty

  • Allianz Safety & Shipping Review 2017: wereldwijd 85 grote schepen verloren in 2016, daling van 50% over een periode van 10 jaar. Zuid-China en Zuidoost-Aziatische wateren blijven leider in verliezen. Zeegebied in Midden-Oosten neemt de plaats in van Britse Eilanden als probleemgebied met de meeste incidenten.
  • Nalatigheid door bemanning, gebrekkig onderhoud van schepen en toenemende cyber aandachtspunten ten gevolge van economische besparingen
  • Nieuwe navigatie en monitor technologieën kunnen helpen om de impact van menselijke fouten te beperken– die resulteerden in een verlies van 1,6 miljard euro in 5 jaar. Hoewel, overdreven vertrouwen in technologie risico’s met zich meebrengt.

Antwerpen, 13 juni 2017: Grote verliezen in scheepvaart zijn gedaald met 50% in het laatste decennium, grotendeels aangedreven door de ontwikkeling van een robuustere veilige omgeving door reders, volgens de 5e jaarlijkse Safety & Shipping Review 2017 van Allianz Global Corporate & Specialty SE’s (AGCS).

In 2016 zijn er in totaal 85 schadegevallen gerapporteerd met betrekking tot de scheepvaart, dit is een daling van 16% vergeleken met vorig jaar (101). Voorlopige cijfers tonen aan dat het voorgaande jaar het laagste aantal schadeverliezen in de voorbije 10 jaar kon optekenen. Volgens de review zijn het aantal scheepvaart incidenten (ongevallen) met mondjes maat afgenomen. Volgens het rapport, dat gerapporteerde verliezen analyseert boven 100 bruto ton, daalt het aantal scheepsincidenten (met gewonden) jaarlijks met 4%, met 2,611 aangemelde schades.

“Hoewel de langdurige neerwaartse trend bemoedigend is, is er geen ruimte voor zelfgenoegzaamheid,” zegt Baptiste Ossena, Global Product Leader Hull & Marine Liabilities, AGCS. “De maritieme sector wordt getroffen door een aantal onlosmakelijk verbonden risico’s tijdens een periode van economische zwakte.”

Milieukeuringen nemen toe met record boetes voor vervuiling door vaartuigen als gevolg. De regels van het nieuwe ballast watermanagement, dat van kracht gaat in 2017, zijn meer dan welkom maar de kost betreffende de naleving kan mogelijk een aanzienlijke impact hebben op de al gestresseerde reders. Politieke risico’s stijgen doordat er zeer veel activiteit is in probleemgebieden zoals Yemen en de Zuid-Chinese Zee. Dit kan eventueel potentiële routes beïnvloeden. De dreiging van offshore cyberaanvallen zijn ook aanzienlijk. “Een ‘perfecte storm’ van toenemende druk rond regelgeving gecombineerd met nauwe marges en nieuwe risico’s verzamelen zich,” zegt Ossena.

Meer dan een kwart van schade aan schepen in 2016 (23) deed zich voor in Zuid-China, Indochina, Indonesië en de Filippijnen – de probleemgebieden van de laatste 10 jaar. Schadegevallen bleven stabiel maar waren er nog steeds dubbel zoveel tegenover de Middellandse Zee en de Zwarte Zee regio (12), deze waren de op één na hoogste. Schades namen toe in Japan, Korea, Noord-China, het Oosten van de Afrikaanse kust, de Zuid-Atlantische Oceaan, de Oostkust van Zuid-Amerika, de Canadese Arctische Wateren en de maritieme regio’s van Alaska.

Vrachtschepen (30) zijn verantwoordelijk voor meer dan een derde van alle schades. Slachtoffers op passagiersboten zijn lichtjes toegenomen (8), dit is te wijten aan de toename van activiteiten op de Middellandse Zee en Zuidoost Azië. De algemene standaardvoorschriften blijven een probleem voor sommige delen in Azië en zorgen bijgevolg voor verliezen. Veelvoorkomende oorzaken zijn het slechte weer, slecht onderhoud, zwakke handhaving van de regelgeving en de overbevolking.

De meest voorkomende oorzaak van wereldwijde scheepvaartverliezen blijft schipbreuk (zinken). Goed voor de helft van alle schades in 2016 en dikwijls veroorzaakt door slechte weersomstandigheden. In 2016 werden meer dan een derde van de scheepvaartincidenten veroorzaakt door schade aan de mechanismes. Schade aan mechanismes zorgen voor een toename van 16% als een gevolg van incidenten die zich voordeden in het Oostmediterrane en de Zwarte Zee regio (563). Deze toename is voldoende om de Britse Eilanden te vervangen als toplocatie qua incidenten van de voorbije 10 jaar. Globale piraterij en scheepvaartincidenten in de Arctische wateren nemen jaar na jaar af. Uitdagingen en risico’s blijven bestaan, zoals een stijging in ontvoeringen van bemanningsleden in delen van Azië en West-Afrika en de impact van een verwachte toename in Pool- transit.

Na Hanjin – Economische situatie blijft onder druk

De val van Hanjin Shipping, één van de grootste scheepvaartbedrijven ter wereld, legt de hachelijke toestand bloot van sommige delen uit de sector. Faillissementen nemen toe en wanneer de schuldenlasten te hoog zijn en de verdiensten te laag zoeken reders manieren om te besparen via onderhoudsbudget, trainingen en niveau van de bemanning, wat verliezen kan doen pieken.

“Nalatigheid door de bemanning en onvoldoende machineonderhoud zijn twee potentiële factoren van toenemende risico’s, vooral als reders opteren om bemanningsleden aan te werven met minder ervaring en training, of kiezen om onderhoudswerken zo lang mogelijk uit te stellen om zo te besparen.,” zegt Duncan Southcott, Global Head of Marine Claims at AGCS.  Volgens AGCS is nalatigheid/slecht onderhoud 1 van de topoorzaken van aansprakelijkheidsverlies in de maritieme sector en een toename in onderhoud gerelateerde claims wordt waargenomen. Het implementeren van strenge inspecties en onderhoudsregime zijn cruciaal.

Technologie stuurt aan op verbeteringen maar teveel vertrouwen hierin zorgt voor risico’s

Veiligheid verhogende technologie heeft al invloed op de scheepvaart– van elektronische navigatie tools tot kust gebaseerde controleapparatuur en welzijn van de crew. Technologie heeft het potentieel om zowel de impact van menselijke fouten als machinestoringen aanzienlijk te verminderen. Een analyse uitgevoerd door AGCS toont aan dat menselijke fouten 75% van de 15 000 aansprakelijkheidsclaims uitmaakt, goed voor ongeveer 1,6 miljard euro.

Telematica is bijvoorbeeld al succesvol uitgerold in de automobiele sector wat het rijgedrag verbetert. Dit kan ook voordelen opleveren voor de scheepvaart. Verzekeraars zoals AGCS zitten in de eerste fase van samenwerking met de scheepsvaart om het gebruik van “Voyage Data Recorder (VDR)” voor analyses te promoten en de veiligheid te verbeteren.

“VDR data wordt al gebruikt bij onderzoek naar incidenten, maar men kan ook belangrijke lessen trekken uit de dagelijkse analyse van werkzaamheden alsook uit gedrag van de bemanning en de besluitvorming bij bijna-ongevallen,” zegt Captain Rahul Khanna, Head of Marine Risk Consulting at AGCS.

Hoewel, teveel vertrouwen in technologie blijft een bestaand probleem met incidenten tot gevolg, vooral met betrekking tot de navigatie. “De bemanning en de kapitein moeten de tekortkomingen en beperkingen van technologie begrijpen. ,” zegt Khanna. “Soms is het vervangen van beslissingen gebaseerd op gezond verstand door digitale conclusies geen goed idee.”

Technologie kan ook worden gebruikt voor de verbetering van het welzijn van de bemanning. Offshore gezondheidsproblemen bijvoorbeeld zijn soms moeilijk te behandelen vanwege de locatie. Hierop antwoordt AGCS samen met Allianz Worldwide Care en Allianz Global Assistance via het aanbieden van  medische hulp aan de bemanning en dit 24/7 via een toegewijde app en materiaal aanwezig aan boord. Een dergelijk innovatieve “telegeneeskunde” bijstand kan hulp bieden aan schepen om beter geïnformeerde beslissingen te maken met betrekking tot de gezondheid van de bemanning en hierdoor mogelijke dure routeafwijkingen beperken.

Het gevaar van cyberaanvallen blijft significant. De meeste aanvallen hebben eerder het doel om de bedrijfsbeveiliging te schenden dan de controle over een schip te nemen. “De maritieme sector heeft geen verhoogd risicobewustzijn wanneer het aankomt op cyber. Omdat er zich nog geen grote incidenten hebben voorgedaan, zijn velen uit de sector nog steeds zelfgenoegzaam op vlak van risico’s,” zegt Khanna. Tot 80% van de offshore schendingen van veiligheid zijn te wijten aan een menselijke fout. “IT veiligheid mag niet worden verwaarloosd. Wanneer hackers in staat zouden zijn om de controle te nemen over een groot containerschip op een strategische route, zijn ze in de mogelijkheid om een transitzone voor een lange periode te blokkeren en dit kan grote economische schade met zich meebrengen.

Andere risico’s die men kan terugvinden in de review zijn:

  • Structurele integriteit van schepen: Dit blijft een probleem uitmaken als gevolg van een reeks incidenten en verliezen resulterend uit inbreuken van de voorbije jaren, in het bijzonder schepen die werden omgebouwd.
  • Brand op zee: Recente cijfers van branden op containerschepen heeft vragen opgeroepen of de veiligheidssystemen rekening houden met de grootte van het schip. Onjuist gelabelde vrachten kunnen het probleem doen toenemen.
  • Potentieel verlies van 4 miljard euro: grotere schepen, de toenemende kost voor het verwijderen van wrakken, effecten op het milieu, grotere aansprakelijkheid en voorschriften zorgen ervoor dat dergelijke scenario’s niet meer weg te denken zijn.
  • Autonome scheepvaart kunnen in de nabije toekomst worden uitgevoerd op vastgestelde regionale routes. Het ontwikkelen van veiligheidsoverwegingen zijn cruciaal om aanvaringen en uitdagingen te vermijden, rekening houdend met de huidige regelgeving en aansprakelijkheidskwesties. 

###

Over Allianz Global Corporate & Specialty

Allianz Global Corporate & Specialty (AGCS) is een aan Allianz Group verbonden risicodrager voor corporate en specialty verzekeringen. AGCS biedt verzekeringsoplossingen en risk consultancy op alle gebieden van specialty, alternative risk transfer en corporate business: Marine, Aviation (incl. Space), Energy, Engineering, Financial Lines (incl. D&O), Liability en Property evenals internationale verzekeringsprogramma’s.

Wereldwijd heeft AGCS kantoren in 30 landen en opereert AGCS in meer dan 160 landen via het Allianz Group netwerk en partners. Met meer dan 5.000 werknemers, biedt AGCS verzekeringsoplossingen voor meer dan de helft van alle Fortune Global 500 ondernemingen met een jaarlijks premievolume van € 7.6 miljard wereldwijd.

AGCS heeft een AA status van Standard & Poor’s en een A+ status van A.M.Best.

Voor meer informatie bezoek onze website www.agcs.allianz.com of volg ons op Twitter @AGCS_Insurance en LinkedIn.

Cautionary Note Regarding Forward-Looking Statements